Administració de comunitats

Binsola s.l., administrador de finques col·legiat. Realitzem el seguiment i manteniment dels edificis administrats de la manera més ràpida, eficaç i professional. Donem solució als problemes que sorgeixin en l'immoble.

Binsola s.l. segueix, en tot moment, el codi deontològic del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, i per tant, no cobra cap tipus de comissió i/o honoraris per part dels industrials o agents intervinents en la finca, tret de les assegurança de la finca en el cas de que sigui agent intervinent.

Tot el personal intervinent a la finca disposa de la titulació necessària, administrador de finca col·legiat i oficial habilitat.

 •  Seguiment i manteniment de les actuacions a realitzar en les finques (obres de millora, rehabilitacions, assessorament en temes de reformes, elecció dels industrials i/o professionals competents: arquitectes, enginyers, empreses de reformes, etc).
 •  Dur el control i procés lògic de comunicació amb els presidents/es de las Comunitats de propietats i resta de veïns, que engloba els següents apartats:

– Convocatòries

– Liquidació anual i pressupost de l’exercici següent

– Juntas generals ordinàries (anuals) de veïns propietaris i extraordinàries, si s’escau.

– Confecció d’Actas

– Atendre necessitats específiques de propietaris/es (certificats de rendes, certificats d’estar al corrent de pagament, impostos, rebuts pendents, derrames, etc.)

 • Liquidar les nómines dels conserjes i/o porters de les finques, confecció de remeses, pagaments a industrials, actualització de rendes.

 • Seguiment i control de la morositat: procés monitori si és necessari.

 • Vetllar pel bon règim i convivència dels immobles que administrem.

 • Treballar en la previsió de despeses de la Comunitat disposant de bons serveis a un preu ajustat.

 • Seguiment i manteniment de les actuacions a realitzar en les finques (obres de millora, rehabilitacions, assessorament en temes de reformes, elecció dels industrials i/o professionals competents: arquitectes, enginyers, empreses de reformes, etc).
 • Dur el control i procés lògic de comunicació amb els presidents/es de las Comunitats de propietats i resta de veïns, que engloba els següents apartats:

– Convocatòries

– Liquidació anual i pressupost de l’exercici següent

– Juntas generals ordinàries (anuals) de veïns propietaris i extraordinàries, si s’escau.

– Confecció d’Actas

– Atendre necessitats específiques de propietaris/es (certificats de rendes, certificats d’estar al corrent de pagament, impostos, rebuts pendents, derrames, etc.)

 • Liquidar les nómines dels conserjes i/o porters de les finques, confecció de     remeses, pagaments a industrials, actualització de rendes.
 • Treballar en la previsió de despeses de la Comunitat disposant de bons serveis a un preu ajustat.

Estem a la teva disposició!

Xavier Cumellas Hugas

 • Administración de Finques
 • finques@binsola.com
 • +34 932 531 950

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No hi ha productes a la cistella.