Assessoria Jurídica

En Binsola com a advocats, ens encarreguem d'assessorar, defensar o exigir el compliment dels drets dels nostres clients.

Gestionem la defensa jurídica tant de particulars, com de professionals o empreses, sigui com sigui la seva quantia i àmbit territorial.

 • Assessorament i intervenció en operacions immobiliàries (compravendes, arrendaments d’immobles,..)
 • Assistència en els procediments judicials (deshaucios per falta de pagament, judicis ordinaris i verbals,..)
 • Assistència en la redacció negociació i formalització de contractes d’execució d’obres, permutes immobiliàries, i contractes de promoció immobiliària.
 • Processos de compravenda i lloguer de pisos, locals o despatxos. Ens encarreguem de la negociació, redacció, i formalització de qualsevol tipus de contractes de lloguer de finques i compravenda d’immobles.
 • Assessorament sobre ajudes i subvencions i la seva respectiva tramitació.
 • Proporcionem assessorament sobre els múltiples conflictes que sorgeixen en les comunitats de propietaris.
 • Assessorament per a tramitacions de planejament urbanístic general o derivat, incloent al·legacions d’afectats i defensa dels promotors.
 • Negociació de convenis urbanístics per a transformació urbanística de sòls.
 • Gestió urbanística (redacció de projectes de reparcel·lacions i expropiacions, Juntes de Compensació, al·legacions d’afectats i defensa del promotor).
 • Assessorament de llicències urbanístiques, legalitzacions posteriors d’edificacions fins a la seva inscripció en el Registre de la Propietat.
 • Matèria de disciplina urbanística (expedients de protecció de la legalitat urbanística, sancions, ordres d’execució, declaració administrativa de ruïna d’edificis.
 • Procediments judicials i extrajudicials per a exigir el cobrament. Oferim serietat i rigorositat en el seguiment i tramitació dels expedients. Tenim una dilatada experiència en el sector, amb importants nivells d’eficàcia en el cobrament de deutes impagats. Els nostres honoraris s’adeqüen en aquests casos als possibilitats d’èxit de cada cas concret fins a obtenir el cobrament del deute.
 • Assessorem i tramitem les reclamacions de cobrament de morosos en via amistosa i judicial.
 • Elaboració i modificació d’estatuts de comunitats de propietaris i elaboració de reglaments de règim anterior.
 • En matèria de dret societari, concursal i dret mercantil en general.
 • En matèria d’impugnacions cadastrals.
 • Defensa en Dret Administratiu en general. Llicències d’obres, d’activitats, multes, sancions.
 • Assessorament en matèria de qüestions d’herència. Redacció de testaments i tramitació d’herències.
 • Litigis en matèria de contractes administratius i mercantils.

Assessoria Jurídica

En Binsola com a advocats, ens encarreguem d'assessorar, defensar o exigir el compliment dels drets dels nostres clients.

Gestionem la defensa jurídica tant de particulars, com de professionals o empreses, sigui com sigui la seva quantia i àmbit territorial.

 • Assessorament i intervenció en operacions immobiliàries (compravendes, arrendaments d’immobles,..)
 • Assistència en els procediments judicials (deshaucios per falta de pagament, judicis ordinaris i verbals,..)
 • Assistència en la redacció negociació i formalització de contractes d’execució d’obres, permutes immobiliàries, i contractes de promoció immobiliària.
 • Processos de compravenda i lloguer de pisos, locals o despatxos. Ens encarreguem de la negociació, redacció, i formalització de qualsevol tipus de contractes de lloguer de finques i compravenda d’immobles.
 • Assessorament sobre ajudes i subvencions i la seva respectiva tramitació.
 • Proporcionem assessorament sobre els múltiples conflictes que sorgeixen en les comunitats de propietaris.
 • Assessorament per a tramitacions de planejament urbanístic general o derivat, incloent al·legacions d’afectats i defensa dels promotors.
 • Negociació de convenis urbanístics per a transformació urbanística de sòls.
 • Gestió urbanística (redacció de projectes de reparcel·lacions i expropiacions, Juntes de Compensació, al·legacions d’afectats i defensa del promotor).
 • Assessorament de llicències urbanístiques, legalitzacions posteriors d’edificacions fins a la seva inscripció en el Registre de la Propietat.
 • Matèria de disciplina urbanística (expedients de protecció de la legalitat urbanística, sancions, ordres d’execució, declaració administrativa de ruïna d’edificis.
 • Procediments judicials i extrajudicials per a exigir el cobrament. Oferim serietat i rigorositat en el seguiment i tramitació dels expedients. Tenim una dilatada experiència en el sector, amb importants nivells d’eficàcia en el cobrament de deutes impagats. Els nostres honoraris s’adeqüen en aquests casos als possibilitats d’èxit de cada cas concret fins a obtenir el cobrament del deute.
 • Assessorem i tramitem les reclamacions de cobrament de morosos en via amistosa i judicial.
 • Elaboració i modificació d’estatuts de comunitats de propietaris i elaboració de reglaments de règim anterior.
 • En matèria de dret societari, concursal i dret mercantil en general.
 • En matèria d’impugnacions cadastrals.
 • Defensa en Dret Administratiu en general. Llicències d’obres, d’activitats, multes, sancions.
 • Assessorament en matèria de qüestions d’herència. Redacció de testaments i tramitació d’herències.
 • Litigis en matèria de contractes administratius i mercantils.

Estem a la teva disposició!

Xavier Garcia Uceda

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No hi ha productes a la cistella.