Assessoria Fiscal

L'experiència i el coneixement en aquest sector ens permet oferir un servei fiable i amb garantia aprofitant totes les possibilitats que brinda la normativa vigent. Ens encarreguem de donar un servei personalitzat i pròxim als nostres clients, assessorant i gestionant totes les seves obligacions fiscals.

Ens ocupem de la confecció i presentació d’impostos a la AEAT, ja siguin trimestrals o anuals, consultant-los amb els clients.

La planificació de les obligacions fiscals és un pilar important per al bon desenvolupament de l’exercici. És per això, que estem compromesos amb el client a aportar-li un seguiment i assessorament constant.

En Binsola, quedem sempre a la disposició dels nostres clients per a solucionar qualsevol dubte o consulta tributària.

En Binsola, quedem sempre a la disposició dels nostres clients per a solucionar qualsevol dubte o consulta tributària.

Informem de qualsevol variació que pugui tenir la legislació per a buscar els beneficis o canvis que puguin afectar directament el client.

Assessorament i gestió en la compravenda d’empreses, i en els processos de fusió per absorció. Ens comprometem a estudiar la situació per a buscar les millors solucions.

Representació i gestió d’Inspeccions Tributàries.

Ens ocupem de la confecció i presentació d’impostos a la AEAT, ja siguin trimestrals o anuals, consultant-los amb els clients.

La planificació de les obligacions fiscals és un pilar important per al bon desenvolupament de l’exercici. És per això, que estem compromesos amb el client a aportar-li un seguiment i assessorament constant.

En Binsola, quedem sempre a la disposició dels nostres clients per a solucionar qualsevol dubte o consulta tributària.

En Binsola, quedem sempre a la disposició dels nostres clients per a solucionar qualsevol dubte o consulta tributària.

Informem de qualsevol variació que pugui tenir la legislació per a buscar els beneficis o canvis que puguin afectar directament el client.

Assessorament i gestió en la compravenda d’empreses, i en els processos de fusió per absorció. Ens comprometem a estudiar la situació per a buscar les millors solucions.

Representació i gestió d’Inspeccions Tributàries.

Assessoria Comptable

Una bona gestió de tota la documentació, és un requisit indispensable per a l'empresari. Per això, comptar amb un equip experimentat que assessora, supervisa i controla la comptabilitat de tota mena de professionals i societats. En Binsola, acumulem una àmplia experiència comptable, la qual cosa ens permet registrar amb rigor tota la seva documentació, seguint les normes del Pla General Comptable, perquè el professional pugui controlar la informació econòmica de l'empresa.

Gestionem la comptabilitat de tota mena de professionals i societats, sigui com sigui la seva grandària, garantint l'atenció personalitzada des d'autònoms a grans empreses.

Assessoria Comptable

Una bona gestió de tota la documentació, és un requisit indispensable per a l'empresari. Per això, comptar amb un equip experimentat que assessora, supervisa i controla la comptabilitat de tota mena de professionals i societats. En Binsola, acumulem una àmplia experiència comptable, la qual cosa ens permet registrar amb rigor tota la seva documentació, seguint les normes del Pla General Comptable, perquè el professional pugui controlar la informació econòmica de l'empresa.

Gestionem la comptabilitat de tota mena de professionals i societats, sigui com sigui la seva grandària, garantint l'atenció personalitzada des d'autònoms a grans empreses. NetejaRessalta les paraules desconegudes

El coneixement, l’organització i la constància són pilars bàsics per a desenvolupar el treball comptable correctament.

Ens encarreguem de controlar el correcte desenvolupament del pressupost anual i les desviacions periòdiques que puguin aparèixer en el transcurs de l’any.

La comptabilitat ens ajudarà a portar un control diari de la tresoreria que ens permetrà assessorar i buscar l’eficiència.

Els estats financers són la font principal per a la presa de decisions i cal disposar de la informació adequada i precisa a cada moment.

Anàlisi del valor actual del seu negoci mitjançant les tècniques actuals més adequades com el “discounted cash flow”.

Presentació en el Registre Mercantil els comptes anuals.

El coneixement, l’organització i la constància són pilars bàsics per a desenvolupar el treball comptable correctament.

Ens encarreguem de controlar el correcte desenvolupament del pressupost anual i les desviacions periòdiques que puguin aparèixer en el transcurs de l’any.

La comptabilitat ens ajudarà a portar un control diari de la tresoreria que ens permetrà assessorar i buscar l’eficiència.

Els estats financers són la font principal per a la presa de decisions i cal disposar de la informació adequada i precisa a cada moment.

Anàlisi del valor actual del seu negoci mitjançant les tècniques actuals més adequades com el “discounted cash flow”.

Estem a la teva disposició!

Ramón Durá

Guillem Medir

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

No hi ha productes a la cistella.